Zgjidhja e bërjes së rastit

Procesi i krijimit të rasteve është një pjesë e rëndësishme gjatë prodhimit të librave me kopertinë të fortë.Dërrasat e mbulimit dhe shtylla kurrizore vendosen në një fletë të materialit mbulues të ngjitur dhe më pas skajet e mbivendosura të materialit të mbulesës kthehen brenda.

Ne ofrojmë mundësi të ndryshme për procesin e krijimit të rasteve: nga prodhimi manual deri te prodhimi gjysmë automatik i kontrolluar me barkod.Fokusi është gjithmonë te prodhimi sipas kërkesës dhe koha minimale e konfigurimit për ndryshimin e formateve.

Solution1